English Български


текущи

Модели на тревожност:     Пълното наименование на проекта е Модели на тревожност: житейски разкази и наративни модели в социалистически ...

Евроинтеграция и национализъм на микро ниво: Преди няколко години се очакваше, че приемането на България в Европейския Съюз (ЕС) ще доведе ...

Читателски практики в България 2009-2011: Изследване, проведено от Алфа Рисърч и Академична лига за Югоизточна Европа в периода ноември 2009 г. – юли ...

завършени проекти