English Български


завършени

Отвъд омразата, отвъд носталгията: Мини фестивал за социалистическо минало, организиран от Академична Лига за Югоизточна Европа, Гьоте-институт ...

Предизвикателства на национализмите: Национализмът е социална сила с две остриета: той може да укрепи солидарността, общественото единство и гражданската ...

Подкрепа на мобилността: Проектът е осъществен през 2004 - 2005 година. Осъществен е към групата Образование по културни политики (CPEG) на ...

Проекти по оценка и разработване на учебни планове: През 2002 – 2005 година бяха проведени множество проекти по оценка и разработване на учебни планове по дисциплините: ...

Kонференция „Формиране и преподаване на литературни канони”: През 2005 година се състоя международна конференция Формиране и преподаване на литературни канони. Финансова ...

Публичност в образованието: Проектът бе осъществен през 2000 - 2004 година. Той целеше систематично представяне на важни социални проблеми на ...

Университети и политики: През 2001 година се осъществи първата международна конференция на SEAL Университети и политики. Финансова подкрепа: ...

Летни балкански училища: През 1998 - 1999 година в Пловдив се състояха летни балкански училища в партньорство с френската организация Transeuropeens Финансова ...

текущи проекти