English Български


управително тяло

Членове на управителния съвет на SEAL:

Председател:

Д-р Александър Кьосев /Софийски университет/

 

Членове:

Д-р Анна-Мария Тотоманова /Център за образователни стратегии/

Д-р Евелина Келбечева /Американски университет в Благоевград/

Проф. Марк Стефанович /Американски университет в Благоевград/

Проф. Винтила Михайлеску /Национален университет за политически науки и администрация, Букурещ/

Д-р Петер Дебрецени /Унгарско министерство на образованието/